vole

me i vole kubit. mante biti hafa-zugike su vole fene moge.

hafa-zug

home a hafa ma o home a basone ma. zusi ja e hafa-gara e dufibasone vol.

pitove u zevo

e puto e fejiputo ja e zevo besi. ranu bis u vato ja sadu zog u Majnkraft.

peva sasizasi

en sasipeva en peva sasizasi en peva kovumimise o cut o hafa-tor o bibinas u Bilibili.

fesnqodi

di vole po foc. zoge tege: tego-jafo. mi ja e Taikjokw Xjogi dere po zug.

zoge

zoge nove u fepijepova ja u Bilibili. u jepa naburuta i zoge pade.

me fil

jehipar k ku me haf ru "gitalk" u gike. ja guc fili me u bilibili fe u "zsimghuadsjing@163.com".